Az Egyesületről


      A Változó Világ Szociális Egyesületet 2006. augusztus 15-én hozták létre Debrecenben szociális munkás és jogász fiatalok, azzal a célkitűzéssel, hogy különféle komplex segítő szolgáltatásokat fejlesszen ki és koordinálja azok működését és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, a kihívással élő emberek és hozzátartozóik életminőségének javítása érdekében.

      Egyesületünk kiemelten fontosnak tartja a kevesebb lehetőséggel élők esélyegyenlőségének biztosítását, önálló életvitelük elősegítését, társadalmi integrációjuk gyakorlati megvalósulását, melynek alapfeltétele az integrált egyéni és össztársadalmi gondolkodás.

      Ennek érdekében fő célcsoportunk a fiatalok, mint a jövő véleményformálói, leendő döntéshozói és a következő nemzedék szülei, nevelői. Bevonjuk őket a mozgáskorlátozott fiatalokkal közös tevékenységekbe, a non-formális oktatás eszközeivel közvetítve az elfogadás, tolerancia elvét.

      A Fiatalok Lendületben Európai Uniós program keretében integrált ifjúsági programokat tervezünk és valósítunk meg kevesebb lehetőséggel élő fiatalok számára. Kiemelt célunk széles körben bevonni a kihívással élő, és valamilyen kisebbségben lévő társadalmi csoporthoz tartozó, illetve kulturális, családi, vagy bármely szociális okból hátrányos helyzetű fiatalokat is az Európai Uniós polgárosodási folyamatokba.

      Megvalósítottuk megváltozott munkaképességűek integrált foglalkoztatását, biztosítva számukra az akadálymentes környezetet, a megfelelő munkakörülményeket és munkaeszközöket, és az - előzetesen felmért - egyéni szakképesítéseknek, képességeknek, készségeknek, adottságoknak, munkatapasztalatnak megfelelően kialakított munkaköröket.

      Tanfolyamokat, oktatással kapcsolatos projecteket, ismeretterjesztő előadásokat tervezünk és valósítunk meg együttműködő partner szervezeteinkkel közösen. Integrált programokat tervezünk és valósítunk meg.

      Véleményünk szerint embertársainknak, gyermekeinknek, fiataljainknak a leghatékonyabban a gyakorlatban oktathatjuk az elfogadást, toleranciát. Az integrált munkavégzés, valamint programok során úgy találkozhat, beszélgethet, tanulhat valaki kihívással élő emberekkel, hogy nem a segítségre szorulót, a fogyatékkal élőt, vagy a beteget látja a másikban, hanem az embert.

      Folyamatosan feltárjuk a célcsoport hátrányát okozó tényezőket és dinamikusan fejlődve kiépítjük a minden érintett számára kielégítő és elérhető megoldási formákat. Ennek érdekében szolgáltatásaink, segítő lehetőségeink és programjaink köre folyamatosan bővül.