Hírek

 


2014 május 1.-én indult az egyesület foglalkoztatási programja

A Változó Világ Szociális Egyesület, 16.477.661-Ft uniós támogatást nyert a „A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013 kódszámú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2014 május 1.-én indult TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0324 számú "A Változó Világ Szociális Egyesület foglalkoztatási programja" című projekt, amelynek keretén belül 5 fiatal pályakezdőt foglalkoztat az egyesület 14 hónapon keresztül. Célunk az, hogy a szakképzett fiatalok lehetőséget találjanak a munkaerőpiaci integrációban mivel sajnos feltűnően magas a fiatal munkanélküliek száma.A Változó Világ Szociális Egyesület célja az, hogy ezen a tendencián változtassunk és bebizonyítsuk azt, hogy a civil és nonprofit szervezetek foglalkoztatási szerepét érdemes növelni. A fiatalok az alábbi munkakörökben dolgoznak: gazdasági asszisztens, pályázati asszisztens, sziociális-szakmai asszisztens, irodai asszisztens.
Bízunk programunk sikerességében

Hamarosan zárul az egyesület 6.1.2-es projektje

2013 augusztus 1.-én indult a Támop 6.1.2 11/1-2012-0826 számú "szenvedélyem az egészségem..." című projekt.

A Változó Világ Szociális Egyesület, 6.860. 182-Ft uniós támogatást nyert a „A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 kódszámú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az egészséges életmód manapság egyre inkább elengedhetetlen az ember életében, hiszen a rohanó világban kezdenek elveszni mindazok az eddig természetesnek tűnő dolgok, melyek az ember életéhez hozzá tartoznak. Mindehhez azonban szükség van egy fajtat tudatosításra és megerősítésre. A Változó Világ Szociális Egyesület a kitűzött célok megvalósítása érdekében A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0818 számú konstrukcióban 6.860. 182. Ft 100%-os Európai Uniós vissza nem térítendő támogatást nyert, amelynek keretén belül az alábbi programok valósulnak meg: egészségügyi állapotfelmérés, egészségre nevelő táborok és klubok, sportfoglalkozások, előadások az egészséges életmódról és a különböző káros szenvedélyekről, egészségnap és egészséghét. A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása: az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása az élet különböző színterein; minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása, az egyéni felelősségvállalás fokozása;egyének és csoportok képességeinek és készségeinek fejlesztése az egészséges választások érdekében, a helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések, tervezések számának növelése;a közösségi aktivitások (különösen a színtereken), a partnerségi együttműködések, és a helyi közösségek erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében. A projekt nyilvánossága folyamatosan biztosított volt. A ’C’ tábla elhelyezésre került a helyszínen, a sajtóközlemény megírása és a TÉRKÉPTÉR feltöltése is megtörtént, a ’D’ típusú tábla megrendelése megtörtént.

Sikeresen befejeződött az egyesület Támop 2.6.2-es projektje

A Változó Világ Szociális Egyesület 2013 február 1.-éj a Támop 2.6.2-12/1-2012-0045 számú "munkaerő piaci szolgáltatások bővítése a Változó Világ Szociális Egyesületnél". A projekt 2014 március 31.-én sikeresen lezárult.

A Változó Világ Szociális Egyesület 7.198.600 forint európai uniós támogatást nyert „A TÁMOP Munkaerő-piaci szolgáltatások bővítése a Változó Világ Szociális Egyesületnél” című pályázati kiíráson, az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Változó Világ Szociális Egyesület 7.198.600 forint európai uniós támogatást nyert „A TÁMOP Munkaerő-piaci szolgáltatások bővítése a Változó Világ Szociális Egyesületnél” című pályázati kiíráson, az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése a különösen hátrányos helyzetű térségekben. A Közreműködő Szervezet 2012 decemberében támogatásra érdemesnek ítélte projektünket, amely így 2013. július 1-jén elindulhatott. A projekt keretein belül megvalósult a szolgáltatásfejlesztési és szolgáltatásfejlesztési terv. Kiválasztottuk a külső szakértőt a sztenderdek kidolgozásához, valamint a munkaerő-piaci programok mentorálásához. Elkészült az álláskeresési technikák átadása tréning és a pályaorientációs csoportos tréning teljes dokumentációja, amely a két sztenderd teljes folyamatát átöleli. Véglegesítésre került a programhoz kapcsolódó honlap, amely a http://valtozoegyesület.hu/tamop262/ címen érhető el. Megrendeztük a civil kerekasztal és a vállalkozói fórum megbeszélést is, amelyen a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, tapasztalatokat cserélték ki a résztvevők. Elkészült az Egyesület TQM rendszeren alapuló minőségirányítási rendszere, és a FAT intézményi akkreditációs eljárás bevezetése is megtörtént. A nyilvánosság biztosítása folyamatos volt a projekt ideje alatt. A pályázatban vállalt összes indikátort teljesítettük, a projekt összes célkitűzése maradéktalanul teljesült.

Elindult a www.mozgat.hu weboldal!

Az oldal a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának keretében jött létre, a Változó Világ Szociális Egyesület által készített "Emberibb Európa"- interaktív akadálymentes térkép elkészítése" program keretében.


A "Változó Világ Szociális Egyesület" a "Legkisebb fiú - mesék nélkül a szegénységről" című, SZE-PR-2010-0202-es számú pályázat keretében rendezi meg a nyilvános beszélgetéssorozatának utolsó fordulóját "A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem" címmel. Meghívott vendégeink a kerekasztal beszélgetéshez: Somogyi Béla, Debrecen alpolgármestere, Licska József, a K. & P. '96 Bt. üzletvezetője és Osgyán Dániel, a Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány ügyvezető igazgatója.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az alábbi helyszínen és időpontban:
2010. november 26. (péntek), 10:00 - Debrecen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola pódiumterme (222.- es terem).

Megkezdte működését az Akadálymentességi infóvonal!


Munkatársunk naprakész információkkal tud szolgálni a kihívással élők részére Debrecen akadálymentes objektumairól.

Az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek addig, amíg el nem készül a webes akadálymentességi térkép.

Akadálymentességi infóvonal: +36 30 816 02 33

 

KÖZLEMÉNY!
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlásából (SZJA 1%) származó bevétel felhasználásáról


A Változó Világ Szociális Egyesület az 1996. évi CXXVI. törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti támogatóit, hogy a 2008. évi személyi jövedelemadó 1 %-ainak felajánlásaiból a 2009. rendelkező évben 6.668 Ft összegű bevétel keletkezett.
Ezen bevételt a 2010. év folyamán teljes egészében az alábbi, alapító okiratunkban is rögzített cél szerinti tevékenységre fordítottuk:

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése